PKP Przewozy Regionalne
22 9436 lub 42 9436
Połączenie
z: do:
Tymczasowe zmiany w kursowaniu pociągów dla stacji:

informacje bieżące

 

  • Małgorzata Kuczewska-Łaska

Prezes zarządu – dyrektor generalny Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Wybrana na to stanowisko 30 lipca 2010 r. w wyniku postępowania konkursowego. Wcześniej (w latach 2002 – 2007 oraz 2009 – 2010) pełniła funkcję członka zarządu - dyrektora finansowego. Rozpoczynając pracę na kolei, miała już bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami w firmach różnych sektorów. Przedtem pracowała głównie w firmach doradczych i inwestycyjnych tj. KPMG Sp. z o.o., Westfund Polska Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne Kleinwort Benson Sp. z o.o. Była też dyrektorem finansowym w KCR SA, wiceprezesem zarządu ds. finansowych w Instalexport SA. Do jej głównych zawodowych sukcesów można zaliczyć: restrukturyzację zadłużenia PKP PR i negocjacje z innymi spółkami PKP, stworzenie Kolei Mazowieckich we współpracy  Samorządem Województwa Mazowieckiego, pozyskanie kilkudziesięciu milionów Euro z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz modernizację 156 pojazdów kolejowych. est absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA w International Executive Development Centre w Bled w Słowenii.

  • Danuta Bodzek

Członek zarządu – dyrektor ds. pracowniczych. W PKP Przewozy Regionalne od maja 2007 r. (dyrektor Biura Kontroli Terenowej). Wcześniej przez kilkanaście lat pracowała w NIK, w której kierowała Zespołami Kontrolnym m.in. wykonania budżetu państwa różnego szczebla i różnych dysponentów; uczestniczyła w kontrolach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Nadzorowała kontrole prowadzone przez Urzędy Kontroli Skarbowej na zlecenie NIK. Prowadzone przez nią i pod jej nadzorem kontrole skutkowały także zmianami przepisów prawa. Ukończyła aplikację kontrolerską oraz posiada uprawnienia audytorskie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, SGGW – AR oraz studiów MBA IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Erasmus University. Obecnie kończy studia doktoranckie o profilu ekonomicznym.

  • Elżbieta Grudzień

Członek zarządu  – dyrektor finansowy. Swoją karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej gdzie zajmowała się m.in. zagadnieniami związanymi z przekształceniami strukturalnymi i własnościowymi PKP. W Przewozach Regionalnych pracuje od początku ich powstania, ostatnio na stanowisku Dyrektora Pionu Finansowego. Jest absolwentką Wydziału Transportu w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu oraz Wydziału Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończyła m.in. podyplomowe studia z zarządzania finansami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie realizuje studia MBA Institut d’Administration des Enterprises d’Aix-en-Provence-IAE Aix-en-Provence we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów i Uniwersytetem Paula Cezanne’a w Marsylii.

  • Paweł Stefański 

Członek zarządu  – dyrektor ds. techniczno - eksploatacyjnych. Całe swoje życie zawodowe związał z kolejami, pracując zarówno na stanowiskach odpowiedzialnych bezpośrednio za prowadzenie i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, a następnie związanych z zarządzaniem infrastrukturą, logistyką oraz zaopatrzeniem. W Przewozach Regionalnych pracuje od początku ich powstania, ostatnio na stanowisku Dyrektora Pionu Eksploatacji. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Integracji Transportu w Unii Europejskiej na Politechnice Warszawskiej oraz specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych i eksploatacji i utrzymania obiektów i budynków.

© Copyright by Przewozy Regionalne
Powered by WEBPUBLICA intelligence online
Adres wydrukowanej strony: http://starastrona.przewozyregionalne.pl/informacje-biezace,s,0,38.htmlWydrukowano dnia 2017-01-18© Copyright by PKP Przewozy Regionanalne 2005-2017Oprogramowanie: WEBPUBLICA intelligence on line